Teknoloji Ve Tasarım Dersi-Ahmet Kök
  2.Dönem Zümresi
 
2009 – 2010 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ YIL SONU ZÜMRE TUTANAĞI

2009 – 2010 TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ YIL SONU ZÜMRE TUTANAĞI

GÜNDEM MADDELERİ:

1 – Açılış, yoklama

2 – Müfredat programında yer alan kuşakların ( Düzen, Kurgu, Yapım )  analiz edilmesi

3 – Dersin özelliğine göre dershane, işlik, laboratuar ve konferans salonundan yararlanma durumunun görüşülmesi.

4- Birinci ve ikinci dönem zümre kararlarının okunması ve değerlendirilmesi.

5- Eğitim öğretim yılının değerlendirilmesi.

6- Teknoloji Tasarım dersinin değerlendirilmesi

7 – Dilek ve Temenniler.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

GÜNDEM MADDESİ – 1

            Toplantı 21/06/2010  Pazartesi günü saat 10.00’de, okul kütüphanesinde, Zümre başkanı  Md. Yardımcısı Zeki KARADUT başkanlığında toplanmıştır.

GÜNDEM MADDESİ – 2

 “Düzen” kuşağında öğrenciler; Düşünmeyi öğrenme ve yaşamlarındaki olaylara farklı açılardan bakarak değerlendirme anlayışı geliştirirler. Doğadan, yaşamdan ve kendinden yola çıkarak mekân, yüzey, birim, tekrar, ritim, düzen, uyum, bütünlük, topluluk vb. kavramları yapılandırırlar. Değişkenliği olmayan biçimleri (kare, yuvarlak, çizgi) kullanarak özgün düzenler (tasarım) oluştururlar. Değişkenliği olmayan biçimlerle oluşturduğu düzende renk, yön ve oran  kavramlarını ifade ederler. Yaratıcılıklarını; gözlem, arama, sorgulama ve denemelerle öğrenme sürecinde geliştirirler. Teknoloji ve tasarım kültürünün oluşması için gerekli zihinsel alt yapıyı oluştururlar.

“Kurgu” kuşağında öğrenciler; Yaratıcı düşüncelerini yaratıcı düşünmenin ilk basamağı olan düşünmeyi öğrenme yönünde adımlar atılan “düzen” kuşağındaki temel üzerine yapılandırırlar. Merak ve hayal ettikleri ile değiştirmeyi, geliştirmeyi ve kolaylaştırmayı düşündüklerinden çözüme yönelik fikir ve hayal güçlerini yazarak,  Çözüme yönelik düşüncelerini başkaları çizerek somutlaştırırlar. Çevresi  tarafından doğru anlaşılmasını sağlayacak nitelikte çizer ve çevresiyle paylaşırlar. Düşüncelerini yasal koruma altına alma süreçlerini fark ederler.

“Yapım” kuşağında öğrenciler; Diğer kuşaklarda geliştirdikleri becerilerini somut bir ürünle ortaya çıkarmada kullanırlar. Çevrelerindeki oluşumları gözlemleyerek olanlar ile olması gerekenleri fark ederler. Tasarım sürecini, sorunların çözümü için uygulayarak somut tasarımlar yaparlar.  Tasarımlarını tanıtmaya yönelik etkinlikler planlayarak gerçekleştirirler. Ürünlerinde gerekli gördükleri inivasyon yaparlar.

GÜNDEM MADDESİ –3

Dersin işlenişinde okulun laboratuar, kütüphane, bilgi teknolojileri sınıfı, görsel ve işitsel araçlar vb. öğretim olanaklarından; öğretim yılı başında okul yönetimiyle yapılacak planlamalar doğrultusunda yararlanılacaktır.

Teknoloji Tasarım Dersi Atölyesi’nin daha işler halde olması için gerekli tüm düzenlemelerin yapılması gerektiği vurgulandı. Sınıfın yarısı atölyede ders yaparken, diğer yarısı sınıflarda ve resim atölyesinde ders işlemektedir.

Atölyede, öğrenci etkinliklerinin sergileneceği Teknoloji Panoların çalışmaların sergilenmesi açısından iyi olduğu vurgulandı.

GÜNDEM MADDESİ –4

Ahmet Kök tarafından 1. ve 2. Dönem zümre kararları okundu. Alınan kararların aynen uygulandığı belirtildi.

            Konuların  yıllık planlarda planlandığı şekilde işlendiği ve müfredata uygun şekilde    tamamlandığı belirtildi.

GÜNDEM MADDESİ 5:

Teknoloji ve Tasarım dersi  açısından dönemin   başarıyla tamamlandığını söyleyen Gülcan Kaya bundan sonraki yıllarda da aynı başarının devam etmesini dilediğini söyledi.

Fadime Yıldırım; öğrencilerin kısıtlı imkânlarının olmasına rağmen ders içi faaliyetlerinin başarıyla tamamlandığını belirtti. Okuldaki en önemli sorunlardan birisinin tüm sınıfların ikiye bölünememesi buda benim girdiğim sınıflarda tam istediğim gibi verim alamadığımdır. Tüm olumsuzluklara rağmen yinede en iyisini yaptığım kanaatindeyim.

Fatma Şenoğul yılsonu sergisinin başarılı geçtiğini belirtti.

Ayrıca bireysel çalışmalar dışında grup çalışmalarının da  yaptırıldığı, bu tür çalışmalara öğrencilerin büyük keyif alarak katıldıkları belirtildi.

GÜNDEM MADDESİ 6:

Teknoloji Tasarım Öğretmeni Ahmet Kök; Teknoloji ve Tasarım dersindeki başarının 0/0 100 olduğunu belirtti. Teknoloji tasarım dersinin 3 kuşaktan oluştuğunu bunların sırasıyla düzen, kurgu ve yapım kuşakları olduğunu belirtti. Düzen kuşağının  öğrencileri düşünmeye yöneltmek, kurgu kuşağının öğrencilerin düşündüklerini tasarladıklarını kağıda somutlaştırmak olduğunu ve yapım kuşağında amacın öğrencilerin bir probleme çözüm üreterek kendilerini gerçekleştirmek olduğunu vurguladı.

Bu doğrultuda düzen kuşağının amacına uygun olduğunu ancak öğrencilerin düşünmeye yöneltmek için yapılan etkinliklerin yetersiz olduğunu bu yetersizliği gidermek bulmacalardan faydalanılabileceğini belirtti.

Kurgu kuşağında en büyük sorunun öğrencilerin günümüz imkânlarıyla kendilerini kısıtlı tuttuklarının görüldüğü belirtilerek öğrencilere sınırsız bir dünya tanındığının sık sık vurgulanması gerektiği belirtildi.

Yapım kuşağında öğrencilerin ekonomik durumlarının iyi olmayışı, okuldaki atölyede gerekli malzemenin olmayışı ve çevresinde yeterince destek almayan öğrenciler istedikleri gibi ürünler ortaya çıkarmalarını olumsuz etkilemektedir.

GÜNDEM MADDESİ 7:

Teknoloji ve Tasarım Dersi Öğretmeni Fatma Şenoğul bu eğitim öğretim yılının da başarıyla tamamlandığını, bundan sonraki yıllarda da  aynı başarının devam etmesini dilediğini söyledi. Başka söz alan olmayınca toplantıya son verildi.

Zümre Öğretmenleri:                                                                                       Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

Ahmet Kök     Gülcan Kaya      Fadime Yıldırım      Fatma Şenoğul                   Zeki Karadut

 

 

 

 

 

 

 

 
  Bugün 1 ziyaretçi (35 klik) kişi burdaydı!  
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=